Xịt phủ gầm LEXUS có nên hay không? Là câu hỏi của rất nhiều khách hàng và câu trả lời của chúng tôi là hoàn toàn nên. Bởi vì chất lượng đường của nước ta không tốt. Đường nhiều sỏi đá văng vào xe dễ làm hư hỏng xe mà trong khi đó gầm xe