Thông thường để giảm lượng tiếng ồn từ ngoài vào trong xe thì người ta thường xịt phủ gầm xe. Tuy vậy phương pháp này lại không hề phổ biến tại Việt Nam. Xịt phủ gầm Mercedes không chỉ giúp giảm tiếng ồn mà còn giúp xe chống lại những tác động khác từ môt