Xịt phủ gầm Suzuki là phun hóa chất đặc biệt vào bộ phận khung sườn bên dưới gầm xe ô tô nhầm mục đích giúp cho khung xe được bảo vệ tốt hơn. Tránh những hư hại đáng tiếc xẩy ra trong quá trình vận hành xe. Việc thực hiện xịt phủ gầm cho xe